Ai 18 ani?

Confirmi pe propria răspundere că datele indicate mai sus sunt corecte!